World Dignity University Logo


 
World Dignity University - Evelin G. Lindner interviewed by Ragnhild Nilsen
World Dignity University - Evelin Lindner interviewed by Ragnhild Nilsen


Evelin Lindner er i Norge i juni og ønsker deg velkommen til følgende anledninger:

1.
1.-5. juni: Velkommen til Den norske filosofifestivalen "På kanten" i Kragerø 1-5. 2011. Temaet er "kjærlighet." Evelins foredrag: "Ydmykelse, verdighet og nestekjærlighet," 4. juni, 60 minutter på norsk. Se www.paakanten.no

2.
17. juni, 13.00-15.00: Velkommen til Evelins lunsj foredrag "Dignity or Humiliation in Economic and Monetary Systems," LEVE - Levekår i utviklingsland/Livelihoods in developing countries, Senter for utvikling og miljø (SUM), Sognsveien 68, 4. et., se www.uio.no.

3.
24. juni, 10.00-12.00: Velkommen til lanseringen av World Dignity University initiativet (WDU, Verdensuniversitet for verdighet) den 24. juni på Blindern i Klubben, 2.etg. på Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus. Video-deltakelse er tilgjengelig via connect.uninett.no/World_Dignity_University. for alle som ikke kan være i Oslo personlig. Se invitasjonen ved www.youtube.com/watch?v=qGyPwHC5JdU. Erik Solheim sender sine hilsener ved www.blip.tv/file/4768994
Se mer informasjon nedenfor.

4. + 5. 

Husk også den 17 årlige HumanDHS konferansen i New Zealand ved slutten av august og NY workshoppen i desember. Se www.humiliationstudies.org/whoweare/annualmeetings.php for detaljer.

Du er hjertelig invitert!

 

Varme hilsener fra

Evelin
------------------------------------
Evelin G. Lindner, MD, PhDs (Dr. med. and Dr. psychol.), Scholar in Social Sciences and Humanities
------------------------------------
· Founding President of Human Dignity and Humiliation Studies (HumanDHS, www.humiliationstudies.org)
· Initiator of the World Dignity University (WDU, www.worlddignityuniversity.org) and Professor at the World Dignity University, see www.youtube.com/watch?v=qGyPwHC5JdU
· Affiliated with the University of Oslo, Norway, Department of Psychology (folk.uio.no/evelinl/, e.g.lindner@psykologi.uio.no), and Centre for Gender Research (www.stk.uio.no/English/lindner.html, e.g.lindner@stk.uio.no)
· Affiliated with the Advanced Consortium on Cooperation, Conflict, and Complexity (AC4) at Columbia University, New York (egl2109@columbia.edu)
· Affiliated with the Maison des Sciences de l'Homme, Paris
· Teaching globally (www.humiliationstudies.org/whoweare/evelin.php)
· See two introductory lectures "Dignity or Humiliation: The World at a Crossroad," given at the University of Oslo, Norway, January 2011 and 2009,
at www.sv.uio.no/tjenester/kunnskap/podkast/index.html (search for Lindner).
------------------------------------  

 

Mer om Verdensuniversitet for verdighet

 

Lanseringen av World Dignity University initiativet (WDU, Verdensuniversitet for verdighet) skal finne sted den 24. juni på Blindern (10.00-12.00, i Klubben, 2.etg. på Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus). Video-deltakelse er tilgjengelig via connect.uninett.no/World_Dignity_University for alle som ikke kan være i Oslo personlig.


Se en invitasjon ved www.youtube.com/watch?v=qGyPwHC5JdU og her en sammenfatning.

Erik Solheim sender sine hilsener ved www.blip.tv/file/4768994. Han ville gjerne være med på den 24. juni, men er ikke i Norge da. Derfor hilser han forsamlingen via video. Christian Grotnes Halvorsen lagde opptaket den 14. februar 2011.

Målet med dette universitetet er å fremme verdighet og likeverdsidealet lokalt og globalt. "Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter," det er den første setningen i artikkel 1 i menneskerettigheters erklæringen. Norge er lanseringsplattformen for Verdensuniversitet for verdighet fordi Norge er i en unik historisk posisjon. Likeverdsidealet er ikke bare kjernen i menneskerettighetsbudskapet, det er også dypt forankret i norsk kultur og en viktig del av den norske kulturarven. I motsetningen til dette er likeverd et nytt ideal for kulturområder med mer hierarkiske tradisjoner av sosial ulikhet. Siden likeverd er viktig for en bærekraftig fremtid lokalt og globalt, mener vi at Norge har et ansvar for å gjøre den norske kulturarven mer tilgjengelig globalt. Norge nyter ekstremt høy anseelse i verden, noe som gjør at likeverdsbudskapet, når det kommer fra Norge, har større tyngde.

 

World Dignity University initiativet tar utgangspunkt i Human Dignity and Humiliation Studies (HumanDHS) nettverket. De første potensielle World Dignity University professorene er blant de 260 medlemmene av HumanDHS Global Advisory Board (se www.humiliationstudies.org/whoweare/board.php) og medlemmene av HumanDHS nettverkets Core Team, Education Team og Research Team.

WDU websiden, www.worlddignityuniversity.org, er i arbeid, men ikke enda ferdig. Moodle er installert som online teaching plattform. Alle som er interesserte, inkludert hele HumanDHS nettverket, er inviterte til å bidra. Verdighet tilsier at et sånt initiativ må bli skapt i samhandling, i ånden av enhet i mangfold, og må vokse frem fra at folk kommer sammen og bidrar med hver sin kunnskap og erfaring.

Hvorfor trenger vi et Verdensuniversitet for verdighet?
Hvis vi sier at vi, som menneskehet, står overfor store globale utfordringer, at vi må samhandle globalt, og at følelser av ydmykelsem, siden de hemmer dialog, må unngås, så er neste skritt å tenke på veier til en global kultur av verdighet. World Dignity University eller Verdensuniversitet for verdighet kommer inn i bildet på dette punktet som en av veiene til en kultur av global samhandling for å skape økologisk og sosial bærekraftighet.

WDU initiativet har flere kjerneelementer:

· Nyttighet av verdighet: Menneskerettigheters kjerneideal er likeverd. Dette er ikke bare moralsk ønskelig, men også nyttig. En kultur som vektlegger verdighet og likeverd er nyttig, blant annet, fordi en sånn kultur forebygger og helbreder opprivende prosesser av gjensidig ydmykelse og krenkelse og dermed gjør samhandling mer sansynlig. Forskningen viser betydningen av likeverd for helse og stabilitet, både på individnivå og samfunnsnivå.

· Behov for global aksjon: I dag har vi som menneskehet store globale problemer, og derfor trenger vi å fremme en kultur av verdighet og likeverd globalt. Vi kan ikke løse våre problemer effektivt når prosesser av gjensidig ydmykelse hemmer den dialogen og samhandlingen som trengs. Verdensuniversitet for verdighet skal fremme en global kultur av verdighet. Det betyr, blant annet, at WDU bidrar til at menneskeretten til utdanning (the right to education) blir virkeliggjort globalt, også i de delene av verden som ikke blir nådd nå.

· Behov for globale organisatoriske strukturer: Vi ser for oss at Verdensuniversitet for verdighet blir en multi-lokal og global bevegelse uten hovedkvarter. Vår erfaring med Human Dignity and Humiliation Studies nettverket tyder på at en slik tilnærming er den mest motstandsdyktige.   En global bevegelse hvor alle bidrar til et felles gode er mer motstandsdyktig enn en rigid institusjon som er avhengig av noen få finansieringskilder, og/eller har profittmaksimering som mål. Dette åpner også rom for det akademiske frihets idealet. Vi synes at det er passende å lansere WDU initiativet fra Norge, pga. dens likeverd tradisjon.

· Norge er en av de få steder i verden som kan lansere en kultur av verdighet og likeverd globalt på en troverdig måte. Likeverdsidealet er en norsk kulturarv, i motsetningen til i nesten alle andre land i verden, hvor hierarki, eller ulikeverd, kjennetegner kulturhistorien. Allerede nabolandet Sverige har en mye mer hierarkisk kultur enn Norge. Likeverdsidealet er dermed en ressurs som Norge har, og denne ressursen er av avgjørende betydning hvis vi vil samhandle globalt. Og en ressurs medfører ansvar. Dermed har Norge et ansvar til å bringe likeverdsidealet til verden.
Likeverdsidealet blir synlig i mange sammenhenger i Norge. Den skandinaviske modellen i økonomi (se, for eks. ESOPs forskning) fortjener mer oppmerksomhet i resten av verden. Likestillingen har kommet mye lengre i Norge enn i mesteparten av resten av verden, inkludert de regionene i Europa som deler den samme protestantiske bakgrunnen som Norge. Til og med den beste forskningen om Europa blir gjennomført i Norge (se ARENA;  subsidiaritetsprinsippet er viktig for å virkeliggjøre verdighet og likeverd og dette blir utprøvd, blant annet, av den Europeiske Unionen). Dette er bare noen få eksempler. Poenget er å tar ressurser på alvor, ressurser som Norge har, heller enn å fokusere på at også Norge, selvfølgelig, ikke er perfekt.

Det er veldig passende å lansere Verdensuniversitet for verdighet når Universitetet i Oslo fyller 200 år. UiO som ble planlagt 200 år siden med et uhyre høyt ambisjonsnivå, et nivå som tilsvarer WDUs ambisjonsnivå. Se "Kunne fått verdens mest moderne universitet" ved www.apollon.uio.no/vis/art/2011_1/artikler/visjoner_1812.

· Verdighet må fremmes på en verdig måte: Det er ydmykende å få noe pådyttet, til og med hvis det er noe som ellers ville være velkommen. Det ville være ydmykende hvis Norge dyttet norsk kultur på resten av verden. Det er viktig å unngå dette og heller forklare initiativet på en verdig måte ved å invitere resten av verden inn i å lære om likeverd.
Det betyr også at verdensuniversitetets organisasjonsstruktur må uttrykke verdighet, gjennom, for eksempel, fokus på enhet i mangfolds prinsippet, på nettverksmodellen, og fleksibel prosess. Poenget er å invitere alle interesserte inn i en bevegelse, i en prosess av felles kreativitet og sammenskapning. Duplisering av bestående initiativer må unngås. Det som må fremmes er multi-lokal og global synergy.

· Evelin Lindner, Ph.D.s, har en spesiell legitimitet for å være initiativtaker til World Dignity University initiativet siden hun kommer fra en familie som ble fordrevet og er dypt preget av traumer fra krig og fordrivelse. Hennes motivasjon er å arbeide for en bedre og verdigere verden. Evelin kan ikke mistenkes for å bare ville fremme norske interesser. Hennes personlig bakgrunn gir henne legitimitet til å kunne utpeke Norge og gjøre verden oppmerksom på at Norge har en ressurs, likeverd, som resten av verden vil ha nytte av. Og hun kan minne Norge om å ta sitt ansvar alvorlig.
Evelin er klar over kritikken at, selvfølgelig, som alle andre steder på jorden, også Norge er ikke et perfekt sted heller. Derfor ber hun alle om en holdning av ydmykhet. Men, vi kan ikke vente til Norge blir "perfekt" før vi går videre. Hennes kjennskap av den globale arenaen tilsier at Norge kan anerkjenne og arbeide med denne kritikken uten å utsette verdsettelsen og bruken av de kulturressursene Norge til tross har. Norges kulturressurser er for viktige og må tas i bruk for å skape synergi sammen med alle andre kulturressursene rundt omkring in verden som styrker verdighet (for eksempel, den afrikanske ubuntu filosofien).
I 35 år har Evelin levd globalt og i de siste 10 år har hun invitert likesinnede forskere og aktivister av første rang fra hele verden inn i Human Dignity and Humiliation Studies nettverket. Rundt 1000 mennesker har blitt personlig invitert så langt (dette tallet øker hver dag), omtrent 4000 mennesker står på adresselisten, websiden www.humiliationstudies.org, som hun er webmaster for, blir lest av mer enn 40000 mennesker fra mer enn 180 land i verden hvert år og denne websiden kommer opp på første plass når man søker på Google.
Se "Dignity or Humiliation: The World at a Crossroad," to innførende foredrag ved UiO, januar 2011 and 2009, ved www.sv.uio.no/tjenester/kunnskap/podkast/index.html (søk for Lindner).


· Linda Hartling, Ph.D., er direktøren av Verdensuniversitet for verdighet. Hun gjennomførte den tidligste forskningen som vurderte opplevelsen av ydmykelse og er en ekspert på relasjons-kulturell teori. Hun er tidligere Associate Director av Jean Baker Miller Training Institute ved Wellesley Centers for Women ved Wellesley College (Boston, Massachusetts), det største kvinne-forskningssenter i USA.

 · Richard Slaven, Ph.D., er business direktøren av Verdensuniversitet for verdighet. Han er tidligere Business Administrator ved Martin Fisher School of Physics ved Brandeis University (Boston, Massachusetts), med flere tiårs erfaring med å håndtere millioner av dollar i driftsbudsjettet.

 · Ulrich (Uli) Spalthoff, Dr. rer. nat., er Verdensuniversitet for verdighetens direktør av prosjekt utvikling og system administrasjon. Han er tidligere direktør for Advanced Technologies i Alcatel-Lucent i Tyskland og Frankrike, hvor han initierte start-ups og var konsulent for high-tech bedrifter i IT, telekommunikasjon og halvledere fra land over hele verden.

 · Michael Britton, Ed.D., Ph.D., er Verdensuniversitet for verdighetens direktør i Global Appreciative Culturing. Han er praktiserende psykolog og forsker som gjennomførte intervjuer med pensjonerte amerikanske militære sjefer/planleggere som arbeidet med atomvåpen under den kalde krigen, for å utforske deres opplevelse av det moralske ansvaret som var involvert. Han har forelest internasjonalt på konsekvensene av nevrovitenskap for vår globale fremtid, og tilbyr kurs for konfliktløsningsspesialister på anvendelser av nevrovitenskap til deres arbeid. 


Hjertelig velkommen!